gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering og kontaktpersoner i Balsfjord - Karlsøy vannområde

Balsfjord-Karlsøy vannområde består av kontaktpersoner fra alle kommunene i vannområdet. Kontaktpersonene er oppsummert i listen under:

Kontaktperson Tromsø kommune

Per Limstrand, kommunalsjef: 77 79 00 91/ 95 14 49 30. E-post: per.limstrand@tromso.kommune.no


Kontaktperson Balsfjord kommune
Jørgen Bjørkli, fagsjef Landbruk: 77 72 21 21. E-post:
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no


Kontaktperson Karlsøy kommune

May- Jorunn Corneliussen, teknisk sjef: 77 74 60 11/ 41 84 65 88. E-post:
may.jorunn.corneliussen@karlsoy.kommune.no


Kontaktperson Lyngen kommune
Ingeborg Johnsen, planlegger: 40 02 85 35. E-post:
oddrun.skjemstad@lyngen.kommune.no


Kontaktperson Storfjord kommune
Ellen Beate Jensen Lundberg, rådmann: 98 28 90 60. E-post:
ellen-beate.lundberg@storfjord.kommune.no

 

 Kontaktpersoner sektormyndigheter

Kontaktperson Vannregionmyndigheten - Troms fylkeskommune
Bjørn Eirik Normann, rådgiver vannforvaltning: 77 78 82 21. E-post:
bjorn.normann@tromsfylke.no

 

Kontaktperson Fylkesmannen i Troms
Knut Nergård, fagansvarlig miljøvern: 77 64 22 10. E- post:
fmtrKMN@fylkesmannen.no

 


Kontaktperson Norges Vassdrags - og Energiverk (NVE)
Gunnar Kristiansen, Skred og vassdragsavdelingen: 76 92 33 65/91 76 31 18. E-post:
gek@nve.no

 

Kontaktperson Fiskeridirektoratet Region Troms
Tom Hansen, rådgiver Fiskeri- og Havbruksforvaltning: 97 58 95 11. E-post:
tom.hansen@fiskeridir.no
Steinar Larsen, rådgiver Fiskeri- og Havbruksforvaltning: 46 84 30 69. E-post:
steinar.larsen@fiskeridir.no

 


Kontaktperson Kystverket Troms og Finnmark

Rakel Hagen Olsen: 78 47 23 67/ 90 57 24 67. E-post: rakel.hagen.olsen@kystverket.no

 

Jan Olsen: 78 47 74 49/ 40 23 38 28. E- post: jan.olsen@kystverket.no


Kontaktperson Mattilsynet Troms og Finnmark

Anne Nesbakken, regionkontor: 78 48 81 00. E-post:
anne.nesbakken@mattilsynet.no

 

Marthe Iren Brundtland, regionkontor: 95 24 74 66. E- post: marthe.iren.brundtland@mattilsynet.no

 

 

Kontaktpersoner Statens Vegvesen  

 

Ingrid Hjelle Vågnes. 77 61 72 11. E- post: ingrid.hjelle@vegvesen.no

 

Heidi Martens. 93 85 28 96. E- post: heidi.martens@vegvesen.no

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 21. juni 2015