gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering og kontaktpersoner i Lyngen-Skjervøy vannområde

Lyngen-Skjervøy vannområde består av kontaktpersoner fra alle kommunene i vannområdet. Kontaktpersonene er oppsummert i listen under:

Kontaktperson Lyngen kommune

Ingeborg Johnsen, planlegger: 40 02 85 35. E-post:
ingeborg.johnseb@lyngen.kommune.no


Kontaktperson Skjervøy kommune

Yngve Volden, teknisk sjef: 77 77 55 20/ 41 63 49 07. E-post:
yngve.volden@skjervoy.kommune.no


Kontaktperson Storfjord kommune

Ellen Beate Jensen Lundberg, rådmann: 98 28 90 60. E-post:
ellen.beate.lundberg@storfjord.kommune.no


Kontaktperson Nordreisa kommune

Hilde Henriksen, avdelingsing: 77 77 07 54/ 48 33 42 44. E-post:
hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no


Kontaktperson Kåfjord kommune

Karin Karlsen, konsulent: 77 71 92 54/ 48 15 96 42. E-post:
karin.karlsen@kafjord.kommune.no


Kontaktperson Balsfjord kommune

Jørgen Bjørkli, fagsjef landbruk: 77 72 21 21. E-post:
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no

 

Kontaktpersoner sektormyndigheter

Kontaktperson Vannregionmyndigheten - Troms fylkeskommune

Bjørn Eirik Normann, rådgiver vannforvaltning: 77 78 82 21. E-post:
bjorn.normann@tromsfylke.no

 

Kontaktperson Fylkesmannen i Troms

Helge Huru, senioringeniør miljøvern: 77 64 22 17. E-post:
fmtrHHU@fylkesmannen.no

 

Knut Nergård, fagansvarlig miljøvern: 77 64 22 10. E- post: fmtrKMN@fylkesmannen.no


Kontaktperson Norges Vassdrags - og Energiverk (NVE)

Gunnar Kristiansen, Skred og vassdragsavdelingen: 76 92 33 65/91 76 31 18. E-post:
gek@nve.no


Kontaktperson Fiskeridirektoratet Region Troms

Tom Hansen, rådgiver Fiskeri- og Havbruksforvaltning: 97 58 95 11. E-post:
tom.hansen@fiskeridir.no

Steinar Larsen, rådgiver Fiskeri- og Havbruksforvaltning: 46 84 30 69. E-post:
steinar.larsen@fiskeridir.no


Kontaktperson Kystverket Troms og Finnmark

Rakel Hagen Olsen: 78 47 23 67/ 90 57 24 67. E-post: rakel.hagen.olsen@kystverket.no

 

Jan Olsen: 78 47 74 49/ 40 23 38 28. E- post: jan.olsen@kystverket.no


Kontaktperson Mattilsynet Troms og Finnmark

Anne Nesbakken, regionkontor: 78 48 81 00. E-post:
anne.nesbakken@mattilsynet.no

 

Marthe Iren Brundtland, regionkontor: 95 24 74 66. E- post: marthe.iren.brundtland@mattilsynet.no

 

Kontaktpersoner Statens Vegvesen  

Ingrid Hjelle Vågnes. 77 61 72 11. E- post: ingrid.hjelle@vegvesen.no

 

Heidi Martens. 93 85 28 96. E- post: heidi.martens@vegvesen.no

 

Forslag til lokal referansegruppe (LRG)
Det er ikke opprettet lokal referansegruppe for Lyngen-Skjervøy vannområde. En liste over forslag til medlemmer ble innsendt til vannregionmyndigheten i 2011 fra daværende kontaktpersoner i Lyngen og Skjervøy vannområde på forespørsel fra vannregionmyndigheten. Listen med forslag til medlemmer finnes under:

Lyngen Jeger- og Fiskerforening
kontakt: Paul Samuelsen
Adresse: Pollen 9060 Lyngseidet
Telefon:
E-post:

Svensby- og omegn grunneierlag
Kontakt: Oddmund Iversen
Adresse: 9064 Svensby
Telefon:
E-post:

Kjosen- Elvejord grunneierlag
Kontakt: Paul Tore Kaspersen
Adresse: Kvitberg 9060 Lyngseidet
Telefon:
E-post:

Grunneierlaget Lyngsdalen Syd
Kontakt: Stein Are Olsen
Adresse: Solvollvegen 4, 9062 Furuflaten
Telefon: 77 71 25 74/ 90 78 96 58
E-post:

Grunneierlaget Lyngsdalen Nord
Kontakt:Gudleik Bekkstrand
Adresse: 9062 Furuflaten
Telefon: 77 71 25 74/ 90 78 96 58
E-post:

Nord- Lenangen grendelag
Kontakt: Almar Simonsen
Adresse: 9068 Nord- Lenangen
Telefon: 48 21 14 30
E-post:

Sør - Lenangen grunneierlag
Kontakt: Hans Halvdan Robertsen
Adresse: Botn, 9064 Svensby
Telefon:
E-post:

Jægervatn og omegn grunneierlag
Kontakt: Hans Halvdan Robertsen
Adresse: Jægervatnet, 9060 Lyngseidet
Telefon:
E-post:

Skinnelv - Koppangen grunneierlag
Kontakt: Kjell Magne Stenhaug
Adresse: Årøybukt, 9060 Lyngseidet
Telefon:
E-post:

Oksen grunneierlag
Kontakt: Hans Ove Samuelsen
Adresse: Elvebakken, 9060 Lyngseidet
Telefon:
E-post:

Rundfjell grunneierlag:
Kontakt: Nils Henriksen
Adresse: Simen Workinnsvei 16b, 9016 Tromsø

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 21. juni 2015