gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering og kontaktpersoner i Nordreisa-Kvænangen vannområde

Nordreisa - Kvænangen vannområde består av kontaktpersoner fra alle kommunene i vannområdet. Kontaktpersonene er oppsummert i listen under:

Kontaktperson Nordreisa kommune

Hilde Henriksen, avdelingsing: 77 77 07 54/ 48 33 42 44. E-post: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no

Kontaktperson Kvænangen kommune

Dag Åsmund Farstad, avdelingsing: 77 77 88 43. E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no


Kontaktperson Kautokeino kommune -Finnmark

Sten Olav Heahtta, enhetsleder teknisk: 78 48 75 02. E-post: sten.heahtta@kautokeino.kommune.no


Kontaktperson Alta kommune-Finnmark

Trond Einar Uglebakken, avdelingsleder teknisk: 78 45 52 02. E-post: trug@alta.kommune.no


Kontaktpersoner sektormyndigheter


Kontaktperson Vannregionmyndigheten - Troms fylkeskommune

Bjørn Eirik Normann, rådgiver vannforvaltning: 77 78 82 21. E-post:
bjorn.normann@tromsfylke.no

 

Kontaktperson Fylkesmannen i Troms

Helge Huru, senioringeniør miljøvern: 77 64 22 17. E-post: fmtrHHU@fylkesmannen.no

 

Knut Nergård, fagansvarlig miljøvern: 77 64 22 10. E- post: fmtrKMN@fylkesmannen.no

 


Kontaktperson Norges Vassdrags - og Energiverk (NVE)

Gunnar Kristiansen, Skred og vassdragsavdelingen: 76 92 33 65/91 76 31 18. E-post:
gek@nve.no

 


Kontaktperson Fiskeridirektoratet Region Troms

Tom Hansen, rådgiver Fiskeri- og Havbruksforvaltning: 97 58 95 11. E-post:
tom.hansen@fiskeridir.no

 
Steinar Larsen, rådgiver Fiskeri- og Havbruksforvaltning: 46 84 30 69. E-post:
steinar.larsen@fiskeridir.no .

Kontaktperson Kystverket Troms og Finnmark

Rakel Hagen Olsen: 78 47 23 67/ 90 57 24 67. E-post: rakel.hagen.olsen@kystverket.no

 


Jan Olsen: 78 47 74 49/ 40 23 38 28. E- post:
jan.olsen@kystverket.no


Kontaktperson Mattilsynet Troms og Finnmark
Anne Nesbakken, regionkontor: 78 48 81 00. E-post:
anne.nesbakken@mattilsynet.no

.


Marthe Iren Brundtland, regionkontor: 95 24 74 66. E- post:
marthe.iren.brundtland@mattilsynet.no

 

 


Kontaktpersoner Statens Vegvesen
 

 

Ingrid Hjelle Vågnes. 77 61 72 11. E- post: ingrid.hjelle@vegvesen.no

 

Heidi Martens. 93 85 28 96. E- post: heidi.martens@vegvesen.no .

Publisert: 01. april 2015 Sist oppdatert: 21. juni 2015