gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsperiode snart over!

Senja vannområde har bidratt med ett høringsdokument, som skal bidra til kunnskapsgrunnlaget når den Regionale forvaltningsplanen skal revideres i 2021.

De seks vannområdene i Troms har gitt hvert sitt bidrag, som felles utgjør et regionalt høringsdokument: "Hovedutfordringene i vannregion Troms".

 

"Hovedutfordringene i vannområde Senja" er vannområdet sitt bidrag til kunnskapsgrunnlaget som revidert regional forvaltningsplan skal bygges på. Dokumentet skal gi oversikt over vannområdets økologiske og kjemiske tilstand, og videre belyse hvilke utfordringer som er størst i området. 

Senja vannområde har primært god eller svært god økologiske tilstand, basert på de data som ligger registrert i vann-nett i dag. Moderate tilstander og lavere, skyldes hovedsakelig vannkraft, drikkevann og kvalitetsnorm for laks.

 

 

Kjemisk tilstand blir ikke omtalt, grunnet manglende data. Vannområdeutvalgets styringsgruppe har gitt innspill på at dette likevel bør omtales.

 De 10 største påvirkningene presenteres, og på toppen troner vannkraft, etterfulgt av drikkevann og fiskeri/akvakultur.

 

 

Disse dataene er basert på det som per dags dato ligger registrert i vann-nett, og representerer nødvendigvis ikke realiteten. Det optimale er derfor at innspill sendes umiddelbart, dersom det er uenighet i kunnskapsgrunnlaget.

Høringsinspill sendes til Troms Fylkeskommune via følgende høringsskjema:

Høringsskjema til kunnskapsgrunnlaget

(Foto: Vannområdekoordinator)

Publisert: 24. juni 2019 Sist oppdatert: 24. juni 2019