gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppstartsmøte for administrativ gruppe

Vannområdeutvalgets administrative gruppe hadde sitt oppstartsmøte 24. mai på Nordavindshagen i Dyrøy kommune. Hensikten var å få dannet et godt informasjonsgrunnlag før vi tar fatt på vannforvaltningen i Sør- og Midt-Troms.

Foredrag ble gitt av Vannområdekoordinator, Fylkesmannen, Akvaplan-niva, NVE og Forsvarsbygg. Hensikten var å gi et helhetlig bilde av hvordan vannforvaltningen er lagt opp i forhold til organisering, kunnskapsgrunnlag, feltarbeid, og utførelse av tiltak.

Vannområdekoordinator gikk gjennom vannforskriften og prosessen sålangt i sør/midt-Troms. Det er nå opprettet et vannområdeutvalg med en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe. Det tas sikte på å opprette en referansegruppe for de frivillige. 

Fylkesmannen gikk gjennom kunnskapsgrunnlaget, og viste databasene vann-nett og vannmiljø, som Norge bruker for å holde oversikt over tilstanden på vannmiljøet. 

Akvaplan-niva er svært aktive i regionen, og gikk gjennom hvordan de utfører feltarbeidet i forhold til vannforskriften. Flere klassifiseringer i Sør- og Midt-Troms baseres på undersøkelser utført av Akvaplan-niva.

NVE gikk gjennom ulike tiltak/prosjekter de har ansvar for i regionen. NVE utfører ofte tiltak med hensyn på flom/erosjonssikring, hvilket kan påvirke den økologiske balansen i elvene.

Forsvarsbygg presenterte forsvaret sin aktivitet i regionen. Primært gjelder dette Bardu, Målselv og Harstad. De overvåker på diverse metaller i forbindelse med skytefelt og lignende aktiviteter.

 

Med dette begynner Vannområdeutvalget i Sør- og Midt-Troms virkelig å slå røtter, og er snart klare til å begynne en felles nedbørsfeltbasert vannforvaltning!  

Publisert: 28. juni 2019 Sist oppdatert: 28. juni 2019