gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

2019

Presentasjoner holdt i vannområdeutvalgets Administrative gruppe i løpet av 2019.

Dato  Presentasjon Foredragsholder
20.08.2019 Gruppedialog Vannområdekoordinator
20.08.2019 Gjennomgang av Vann-nett Vannområdekoordinator
24.05.2019 Vannforskriften - Administrativ gruppe Vannområdekoordinator
24.05.2019 Regional vannforvaltning - kunnskapsgrunnlaget Fylkesmannen
24.05.2019 Vanndirektivet - Miljødokumentasjon -prøvetakinger i akvatisk miljø Akvaplan-niva
24.05.2019 Miljøtiltak i vassdrag NVE
24.05.2019 Forsvarets aktivitet i regionen Forsvarsbygg
Publisert: 24. juni 2019 Sist oppdatert: 24. juni 2019