gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

06-07/03-18: Gruveseminar på Røros

Vannregion Trøndelag og Glomma, sammen med vannområde Glomma arrangerte tverrfaglig seminar om gruveforurensning og kulturminneforvaltning på Røros 6. og 7. mars.

Seminaret på Røros gikk over to dager, og berørte en rekke temaer relevante for å belyse og diskutere problemstillinger knyttet til møtet mellom vannforvaltning etter vannforskriften, og kulturminneforvaltningen. I skjæringspunktet mellom vannmiljø og kulturmiljø oppstår det en del motsetninger som ble diskutert og forklart under seminaret, blant annet gjennom oppgaveløsning og diskusjoner på tvers av etatsgrensene.

Som resultat av seminaret kom det flere oppfølgingspunkter der bl.a. vannregionmyndighetene og vannområdet skal ta initiativ til et nytt møte i løpet av våren 2018 for å gå gjennom et samlet kunnskapsgrunnlag og vurdere endring av målsetninger. Se oppsummeringsdokumentet for nærmere informasjon.

Se også presentasjonene fra seminaret.