gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

20/11-19: Kurs om kostnadsanslag for tiltak. Tema: jordbruk og avløp

Vannregionmyndighetene i Trøndelag og Møre og Romsdal inviterer i samarbeid med Miljødirektoratet til en kursdag for kommunene for å forklare hvordan forslag og tiltak kan legges inn i Vann-nett.

Kommunene har en meget viktig rolle som sektormyndighet for blant annet avløp og landbruk i dette arbeidet.

Følgende temaer vil bli berørt:

  • hvordan og hvorfor utarbeide bedre tiltaksprogrammer med kostnadsoverslag
  • nasjonale føringer for avløp/landbruk og prioriteringer
  • avløpstiltak med eksempler på kvantifisering og beregning av kostnadsanslag og tilsvarende for jordbruk
  • eksempler på innlegging i tiltaksmodulen i Vann-nett

Program for kurset finnes her.

Fellesbrev fra Landbruksdirektoratet finnes her.

Opptak av kurset finnes her.