gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

06/06-18: Seminar om vannmiljø i kommuneplanlegging; Steinkjer

Den 6. juni arrangerte vannregionmyndigheten, i samarbeid med Fylkesmannen, et seminar om vannmiljø  i kommuneplanlegging. Seminaret hadde særlig fokus på hensyn til vannmiljø i arealplanlegging samt bruk av vannforskriftens § 12. Presentasjonene fra seminaret ligger i tabellen under.

Tema Innleder
Introduksjon: vannforskriften i arealplanegging i miljømålene for vann

Ingrid Hjorth, vannregionmyndigheten

Åse Winther, NVE

Leif Inge Paulsen, Fylkesmannen i Trøndelag

Arealplan for Meldal kommune med bestemmelser knytta til vannmiljø  Marte Turtum. koordinator Orkla vannområde, Meldal kommune 
Klimatilpasning i vannforvaltninga Ingrid Hjorth, vannregionmyndigheten
 Spredte avløp i kommunal planlegging Bente Solem og Ove Mogård, Melhus kommune 
Kommunedelplan for Langøra ved Værnes og hensynet til vannmiljø Klas Kolden, Stjørdal kommune
Planlegging for helhetlig vannforvaltning i Kristiansand kommune - utfordringer og problemstillinger Marianne Bliksås, Kristiansand kommune

Børgin: Helhetlig vannforvaltning av et sårbart økosystem på tvers av kommunegrenser

- Inderøy kommune

- Steinkjer kommune

Gjermund Gomo, Inderøy kommune

Linn Aasnes, Steinkjer kommune

Publisert: 07. juni 2018 Sist oppdatert: 07. juni 2018