gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rapporter fra miljøundersøkelser m.m.

 Et grunnprinsipp for vannforskriften er at vannforvaltningen skal være kunnskapsbasert. Dette forutsetter gode, vitenskapelige undersøkelser om miljøtilstanden i vannet vårt. Under finner du relevante rapporter fra miljøovervåkning i Trøndelag.Tabellen er ikke komplett.

Ved å klikke på tittelen i tabellen under finner du rapporten.

Tittel

Publisert av

Vannområde/område

Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune

NINA

Trondheim kommune

Undersøkelse av begroingsalger iht. vannforskriftens veiledere. Nordre Fosen vannområde 2016  NIVA   Nordre Fosen
Nordre Fosen vannområde - marine undersøkelser av miljøtilstand i utvalgte vannforekomster 2014-16

NIVA

Nordre Fosen

Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla. Resultater fra undersøkelser av vannkvalitet og bunndyr høsten 2016

NINA

Orkla

Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016

NINA

Ångermanälven

Fiskebiologiske undersøkelser i øvre Namsen. Årsrapport for 2016

NINA

Namsen

Problemkartlegging og overvåkning av små sidevassdrag til Gaula. Årsrapport 2016 

NINA

Gaula

Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2016

NINA

Gaula

Elvemusling og ørret i Drakstelva, Selbu. Kartlegging (basisundersøkelse) i forbindelse med innføring av minstevannføringsslipp til Drakstelva

NINA

Nea-Nidelva

Vannøkologiske undersøkelser i vannomåde Nea i 2013

NIVA

Nea

Kartlegging av elvemusling i Vannområde Orkla 2016

Vannområde Orkla

Orkla

Bunndyrovervåkning av mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2016 

NINA

Nea-Nidelva, Gaula

Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering -Resultater og vurderinger fra feltsesongen 2016

NINA

Stjørdalselva

Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Utvikelva, Nord-Trøndelag

NINA

Inn-Trøndelag

Endring i leveområder for elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp ved Gaula. Forekomst og dynamikk av elveører fra 1947 til 2014

NINA

Gaula

 Fiskevandringer forbi veikrysninger i små vassdrag i Sør-Trøndelag, Vannregion Trøndelag 2015

 NINA

Sør-Trøndelag fylke

 Utbedring av vandringshinder for fisk i Sør-Trøndelag, vannregion Trøndelag 2015

Statens vegesen, Asplan Viak 

Sør-Trøndelag fylke

Vannøkologiske undersøkelser i Botngårdsvassdraget og utløp-/tilløpsbekker til Eidsvatnet, Bjugn kommune, i 2015

NINA

Nordre Fosen

Avlastningsbehov og kilderegsnskap Eidsvatnet 2015

NIBIO

Nordre Fosen

Undersøkelser i Eidsvatnet Bjugn kommune i 2015

Sweco

Nordre Fosen

Bekker til Stordalsvassdraget, Åfjord -Vannkvalitet, bunndyr og ungfisk i 2015. Problemkartlegging og tilstandsbeskrivelse etter vannforskriften.

NINA

Nordre Fosen

Prestelva, Roan kommune - Problemkartlegging, tiltaksovervåking og klassifisering av økologisk tilstand i 2015, med forslag til tiltak

NINA

Nordre Fosen

Sidevassdrag til Skauga, Rissa -Vannøkologiske undersøkelser i utvalgte sidebekker til Skauga i 2015. Problemkartlegging og tilnærming til vannforskriften

NINA

Nordre Fosen

Vannøkologisk problemkartleggig i Steinsdalselva i 2015

NINA

Nordre Fosen

Vannøkologiske undersøkelser i Prestelva og Botn-området, Rissa kommune, 2014-2015

NINA

Nordre Fosen

Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2014

NINA

Nordre Fosen

Miljøundersøkelser i tre bekker i Meldal og Rennebu

Sweco

Orkla

Vannøkologiske undersøkelser i vannforekomster i Nordre Fosen vannområde i 2013

NIVA

Nordre Fosen

Vannøkologiske undersøkelser i vannforekomster på Ørlandet i 2013

NIVA

Nordre Fosen

Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Orklavassdraget i 2012

NIVA

Orkla

Fastsetting av økologisk tilstand i bekker og mindre elver i Trøndelag – utprøving av metoder

 

Berger feltBIO, Trondheim kommune, Melhus kommune

 

Nea – Nidelva

Gaulavassdraget

Stjørdalsvassdraget

Vannøkologiske underskøelser i utvalgte vannforekomster i vannområde Orklavassdraget

NIVA rapport L.NR. 6340-2012

Orkla

Fiskebiologiske undersøkelser i Vannområde Nidelva og Gaula, Vannregion Trøndelag. Yngel-/ungfiskregistrering og vurdering av vandringshindre i sidevassdrag til Nidelva og Gaula

NIVA RAPPORT L. NR. 6150-2011

Nea – Nidelva

Gaulavassdraget

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vannøkologiske undersøkelser i Sør-Trøndelag 2011

SWECO Norge

Rapport nr.: 1

Dato: Endelig 02.05.2012

Nordre Fosen

Søndre Fosen

Nea – Nidelva

 

Vannkjemisk og økologisk tilstand i sidevassdrag til Orkla. - Undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, yngel-/ungfisk og hydromorfologiske påvirkninger

NIVA rapport L.NR. 6158-2011  Orkla

Kontroll av massebalanse i Løkken gruveområde, Meldal kommune. Undersøkelser i perioden 1.9.2009 – 31.8.2010

NIVA RAPPORT L. NR. 6083-2010

Orklavassdraget

Marin miljøundersøkelse ved Stjørdal båthavn, Eggebogen i Steinkjer og Kjerknesvågen i Inderøy

Seksjon for Anvendt Miljøforskning og Aqua Kompetanse AS

e - Rapport nr. 11-2010

Uni-Research

Stjørdalsvassdraget

Inn - Trøndelag

Publisert: 24. februar 2016 Sist oppdatert: 24. februar 2016