gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

02.10.15: AU-møte på Hell

Vannregionmyndigheten har kalt inn til AU-møte på Hell 2. oktober 2015.

Tema for møtet er endelig gjennomgang av den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Trøndelag. Fagetatene gis med dette en siste anledning til å bidra, men større redigeringsjobber kan ikke lenger påregnes. Kjennskap til og forståelse for planens virkning for egen etat er sentralt for møtet.

Planen legges fram for godkjenning av VRU 23. oktober, og går deretter til vedtak i fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag i desember.

Innkalling til møtet finnes her.

Dokumentene som skal behandles legges ut her i forkant av møtet.

Publisert: 15. september 2015 Sist oppdatert: 15. september 2015