gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

04.11.16: AU-møte

Det ble avholdt møte i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag den 04.11.16. Tema for møtet var bl.a. godkjenningen av regional vannforvaltningsplan og at vi nå er over i tiltaksfasen og skal gjennomføre miljøtiltak.

Se referat og presentasjoner i boksen under.

Sakslista for møtet var:

Saksliste:

01/16: Velkommen, ved leder for vannregion Trøndelag Jan Bojer Vindheim 

02/16: Om godkjenningen av regional vannforvaltningsplan fra Klima- og miljødepartementet

03/16: Status for organisering i vannområdene. Hva skal til for å få til vellykket organisering og samarbeid i vannområdene?

04/15 Om ny politisk styringsgruppe for vannregionen

05/16: Om fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet, ved Vigdis Espnes Landheim

06/16: Om oppgaver framover – handlingsprogrammet for vannregion Trøndelag

07/16: Hva kreves av oss i tiltaksfasen – oppfølging av miljømål og tiltak

08/16: Vann-nett – om hvordan vann-nett skal brukes i vannforvaltningsarbeidet framover og utviklingen av ny versjon av vann-nett. 

09/16: Eventuelt