gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

04.12.2017: Møte i politisk styringsgruppe

Den 04.12.17  ble historiens første møte i styringsgruppa for vannregionen avholdt.

Tidlig i 2016 vedtok fylkene å opprette en politisk styringsgruppe for vannregion Trøndelag, bestående av lederne i vannområdeutvalgene og politisk ledelse i vannregionutvalget. På det tidspunktet hadde kun få av vannområdeutvalgene blitt konstituert, og det har ikke vært grunnlag for å avholde noe møte. I løpet av 2016 og 2017 har samtlige vannområdeutvalg, med unntak av Ytre Namsen og Inn-Trøndelag, blitt opprettet. Den 04.12.17 var det på tide med første møte.

I hovedsak ble to tema drøftet: høringen av revidert vannforskrift og omreguleringen av Furumokjela i Orkanger til næringsareal. Innkalling og referat ligger i boksen lenger ned.