gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vannregionutvalget 9. desember 2016

Vannkraftutbygging i Granasjøen (Rennebu). Fotograf: Jan Habberstad

Vannregionmyndigheten har kalt inn til møte i vannregionutvalget for vannregion Trøndelag, fredag 9. desember kl. 10-14 (kaffe og registrering fra 9:30). Møtet vil finne sted  på Scandic Hell hotell. Alle medlemmer i vannregionutvalget er invitert (se liste over medlemmer her). Påmelding skjer ved å skrive inn navn og organisasjon til http://doodle.com/poll/5idscdf2be5uwu6d, eller ved å sende en e-post til ingrid.hjorth@stfk.no.  Se vedlegg for oversikt over VRU-medlemmene.

Bakgrunn

Vannforvaltningsplanen for vannregion Trøndelag 2016-2021 ble  vedtatt av fylkestingene i desember 2015 og godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. For første gang er det satt mål for miljøtilstanden i alt vann i Trøndelag! Vi er nå over i tiltaksfasen.

Saksliste:

9:30-10:00: Registrering og kaffe

1

Velkommen ved Jan Bojer Vindheim (mdg), leder av vannregionutvalget

2

Informasjon om vanndirektivet, hva som skjer i EU og hva det betyr for oss v/ Anders Iversen, Miljødirektoratet

3

Informasjon om godkjenningen av regional vannforvaltningsplan. Godkjenningsdokumentet kan leses på:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kjempeloft-for-bedre-vannmiljo/id2506703/

4

Miljømål for alt vann - hva kreves av oss i tiltaksfasen? Informasjon og drøfting    

11:30-12:30 Lunsj

5

Vedtakssak: Endring av grensene til Nordre Fosen vannområde. Saksframlegg ligger her

6

Samarbeid i vannområder - hva betyr det for en kommune å delta i et vannområde, og hva må til for å få gjennomført miljøtiltak?

v/ Kjell Rønningsbakk, leder for vannområdet Orkla

7

Rotenonbehandling - informasjon om metoden og rotenonprosjekter i regionen v/ Jarle Steinkjer, Miljødirektoratet

8

Avslutningsord

14:00: Hjemreise

Publisert: 01. november 2016 Sist oppdatert: 01. november 2016