gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring av regional vannforvaltningsplan

Regional vannforvaltningsplan med regionalt tiltaksprogram er ute på høring fram til 31. desember 2014.

 

Høringen er bred, og alle som har myndighet over vann, er interessenter i vann eller berørt av vann og vannforvaltning inviteres til å delta og sende innspill til dokumentene som er lagt ut.

Vannregionmyndigheten er særlig opptatt av å sikre en samlet vannforvaltning på tvers av sektorer og interesser i kommende planperiode, og ber derfor om både generelle og spesifikke tilbakemeldinger på dokumentene.

Fokuser gjerne på hvordan dette kan bidra til din etats forvaltning, eller din virksomhets bruk og bevaring av vann, og ikke minst hvordan dette skal lede oss fram mot et godt vannmiljø, kjemisk og økologisk, innen 2021.

Forslag til flytting av informasjon mellom dokumentene, eller tilføyelser ønskes og mottas gjerne. Se også nøye på vedleggene og kom gjerne med oppdateringer eller endringsforslag til disse. 

NB! Det er funnet noen feil i vedleggene til høringsdokumentene. Dokumenter med rettelser er nå lagt ut, 21.10.14.Følgende rettelser er gjort:

  • Vedlegg 1 i Regional Vannforvaltningsplan: En del vannforekomster stod under feil vannområde.

  • Vedlegg 3 til tiltaksprogrammet: Tiltaksanalysene til Steinkjer kommune, Hemne kommune og Innherred samkommune manglet fra sammenstillingen av tiltak. Disse er nå satt inn. Dette gjelder også det elektroniske vedlegget (regnearket) med alle tiltaksanalysene. I tillegg hadde flere tiltaksrader forskjøvet seg i forhold til vannforekomster, slik at vannforekomster stod med feil tiltak. Dette er nå rettet opp. 

 

Publisert: 21. oktober 2014 Sist oppdatert: 21. oktober 2014