gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring av forvaltningsplan for Bottenhavets vattendistrikt

Vannregionmyndigheten informerer om pågående høring av forslag til forvaltningsplan for Bottenhavets vattendistrikt, med forslag til miljøkvalitetsnormer og forslag til tiltaksprogram (åtgärdsprogram). Høringsdokumentene kan leses på nettsidene til Vattenmyndigheten for Bottenhavet.

For vann som krysser grensen mellom Norge og Sverige utarbeides det separate vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram. For vann som renner fra Norge til Sverige, og dermed omfattes av norsk sektormyndighet, finnes denne planen som vedlegg 4 i utkastet til regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion 2016 – 2021.

I tillegg mottar vannregion Trøndelag vann fra Sverige langs deler av grensen, og dette vannet omtales i det svenske forslaget til forvaltningsplan fra side 132 «samarbete över gränserna». Dette ligger nå ute på høring (samråd) fram til 30. april 2015. Uttalelser til dokumentet kan sendes direkte til Bottenhavets vattendistrikt, 871 86 Härnösand, Sverige.

Merk at det gjennom avtale mellom Norge og Sverige er vektlagt at mottakerlandets forvaltningsprinsipper skal følges. Dette medfører at norske forvaltningshensyn skal vektlegges for vann som renner fra Sverige til Norge, og omvendt. Eksempel der dette kan være relevant gjelder forekomst av fremmede arter, eller fastsettelse av miljømål og tiltak for SMVF.

Publisert: 11. mars 2015 Sist oppdatert: 11. mars 2015