gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 - 2021 er vedtatt

Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag med tiltaksprogram har blitt godkjent av VRU i møte på Hell 23. oktober 2015, og senere vedatt i Fylkestinget i Nord- og Sør-Trøndelag i desember 2015.

Plandokumentene er nå sendt til endelig godkjenning hos Klima- og miljødepartementet, og legges med dette ut for offentlig innsyn. Vannregionmyndigheten tar forbehold om at den endelige godkjenningen i departementet kan medføre endringer i planen.

Merk også at det foreligger ulike vedtak fra Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag. Protokoll med vedtak finnes vedlagt. Klima- og miljødepartementet fatter endelig beslutning i forhold til dette.