gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

AU-møter: planprogram og hovedutfordringer

I forbindelse med rullering av planprogram med vedlegg til den regionale vannforvaltningsplanen arrangeres det 4 AU-møter fra oktober -18 til januar -19.

Arbeidsutvalget, AU, i vannregion Trøndelag er samarbeidsforumet der alle sektormyndigheter har anledning til å delta i planarbeidet, for å sikre at høringsdokumentene blir mest mulig helhetlige.

Vannregionmyndigheten, fylkeskommunen, fungerer som arrangør, koordinator og redaktør, og fremmer endelig versjon av høringsdokumentene til VRU for godkjenning i februar 2019. Etter dette går en innstilling til fylkestinget som vedtar dokumentene lagt på høring, senest 1. april 2019.

For å sikre en god og helhetlig kvalitet på arbeidet jobber AU i fellesskap med planprogrammet og hovedutfordringer, slik at det er enighet om hvordan arbeidet skal fortsette og hvilke temaer som er viktigst å prioritere i oppfølgingen av vannforskriften i kommende planperiode fra 2022 - 2027.

Møter er avholdt 2. oktober og 9. november 2018.

Kommende møter blir 7. desember -18 og 8. januar -19.

Publisert: 29. november 2018 Sist oppdatert: 29. november 2018