gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Politisk ledelse

Hver vannregion har et vannregionutvalg, VRU, som godkjenner vannforvaltningsplanen.

Utvalget ledes politisk av fylkeskommunen. Etter godkjenning av forslag til vannforvaltningsplan innstilles den til vedtak i fylkestinget.

Det er derfor VRU som godkjenner miljømål og tiltaksprogram for planperiodene. Dette skjer fordi alle sektormyndigheter og interessenter har anledning og plikt til å delta i VRU, og sikre enighet rundt grunnlaget for vannforvaltningsplanen.

Slik sørger VRU for en helhetlig og samordnet vannforvaltning i Trøndelag vannregion.

Kontaktperson

Steinar Aspli

Leder for Trøndelag vannregion
Fylkestinget i Trøndelag

Kontaktperson

Jan Bojer Vindheim

Nestleder for Trøndelag vannregion
Fylkestinget i Trøndelag
Publisert: 23. februar 2016 Sist oppdatert: 23. februar 2016