gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalget

Vannregionutvalget (VRU) består av kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembetene og sektormyndighetene.

Vannregionutvalget ledes av politisk representant fra fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune. Utvalget har et overordnet ansvar for gjennomføring og koordinering av arbeidet på vannregionnivå. Miljømål fastsettes av VRU.

En sentral oppgave for VRU er å sørge for konsensus om planen før den går til vedtak i fylkestinget.

I tillegg til myndighetene deltar også den regionale referansegruppen i VRU.

Vannregionmyndigheten fungerer som sekretariat for VRU.

Publisert: 22. februar 2016 Sist oppdatert: 22. februar 2016