gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Pilotfasen 2010-2015

Første planperiode i vannregion Trøndelag er en pilotfase der vannområdene Foldafjord, Stjørdalsvassdraget, Nidelva og Gaula deltar.

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram ble utarbeidet og er gjeldende fra 2010 tom. 2015.

Plandokumentene finner du i boksen under.

Ny forvaltninsplan er under utarbeiding, og blir gjeldende fra 2016. Den nye planen vil omfatte alt vann i vannregion Trøndelag.