gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsinnspill til planprogram og hovedutfordringer

Planprogram og hovedutfordringer for vannregion Trøndelag og vannregion Bottenhavet 2022-2027 er på høring fram til 12. juli. Innkomne høringsinnspill legges fortløpende i tabellen under. Vi er i ferd med å gå igjennom innspillene og oppdatere plandokumentene. Planprogram og hovedutfordringer skal etter planen godkjennes av vannregionutvalget 2. oktober. 

<p>Leif Inge Paulsen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, elfisker i Grong</p> Fotograf: Brit-Agnes Buvarp
Publisert: 02. juli 2019 Sist oppdatert: 02. juli 2019