gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planprogram og hovedutfordringer, Trøndelag vannregion

Etter høring presenterer vi nå ferdigstilte versjoner av planprogrammet og hovedutfordringer. Disse er ikke endelig vedtatt.

Dokumentene ligger her til gjennomsyn, og sendes VRU for gjennomgang og kommentarer. Endelig vedtak fattes av fylkesutvalget i møte 24. mars.
Vannregionmyndigheten tar forbehold om justeringer av dokumentene etter vedtak.

En oppsummering av høringsinnspillene med vannregionmyndighetens vurderinger ligger også nedenfor.