gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regional plan for vannforvaltning 2016 - 2021

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag med tiltaksprogram ble vedtatt i Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag i desember 2015.

Plandokumentene ble godkjent av VRU 23. oktober 2015 før behandling i Fylkestinget i Nord- og Sør-Trøndelag i desember. Dokumentene er nå sendt til endelig godkjenning hos Klima- og miljødepartementet, og legges med dette ut for offentlig innsyn. Vannregionmyndigheten tar forbehold om at den endelige godkjenningen kan medføre endringer i planen.

Merk at det foreligger ulike vedtak fra Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag. Protokoll med vedtak finnes vedlagt. Klima- og miljødepartementet fatter endelig beslutning.