gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Handlingsprogram for 2018

Fylkesutvalget for Trøndelag Fylkeskommune har vedtatt handlingsprogam for 2017. Det er et krav i plan- og bygingsloven (§ 8-1) at handlingsprogrammet skal rulleres årlig.

Handlingsprogrammet gir en oversikt over aktiviteter og ansvar for oppgaver som skal gjennomføres i 2018, etter regional vannforvaltningsplan.

Handlingsprogrammet angir ikke detaljerte vannmiljøtiltak, men henviser til det regionale tiltaksprogrammet der tiltak og miljømål for vannforekomster er angitt. Vannmiljøtiltak ligger også på databasen vann-nett.no. Alle relevante sektormyndigheter har ansvar for å følge opp tiltaksprogrammet, og vannmiljøtiltak skal være "operative" innen utgangen av 2018.