gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsinnspill til forvaltningsplanen

Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram var på høring fra 1. juli - 31. desember 2014. Vi har fått inn 67 innspill. Innspillene kan lastes ned ved å trykke på lenkene i tabellen under.

Vannregionmyndigheten har nå sammenfattet høringsinnpillene til 401 merknader. Behandlingen av disse vil være tema for møte i arbeidsutvalget den 23. februar. Les sammenfatningen her.

Kommuner/vannområder  Dokumentnr.
Steinkjer kommune 9
Meldal kommune, Orkla Landbruk 10
Åfjord kommune 11 
Hemne kommune 14 
Frøya kommune 18
Inderøy kommune 23 
Hitra kommune 25
Midtre Gauldal kommune 28 
Midtre Gauldal kommune, administrative tilleggsmerknader 86
Namsskogan kommune 35
Snillfjord kommune 38
Overhalla kommune 41
Rennebu kommune 45
Meråker kommune 49
Agdenes kommune 50
Oppdal kommune 59
Nordre Fosen vannområde/kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa og Ørland 63
Flatanger kommune 64
Trondheim kommune 65
Melhus kommune 66
Grong kommune 72
Stjørdal kommune 73
Selbu kommune 74
Tynset kommune 80
Røyrvik kommune 84
Fosnes kommune 89
Vannområdeutvalget for Ytre Namdal og Ytre Namsen 90
Lierne kommune 91
Namsos kommune 94
Tydal kommune 97
 
Statlige og regionale etater 
Fylkesmannen i Hedmark 19 
Lännstyrelsen i Västernorrland, Vattenmyndigheten Bottenhavet  27
Hedmark fylkeskommune  31
Statens Vegvesen, region midt 32
Mattilsynet, regionskontoret Trondheim og Orkdal 33
Mattilsynet, hovedkontoret 81
Jernbaneverket 34 
Forsvarsbygg  39
Miljødirektoratet (oversendelsesbrev, vedlegg 2 tiltakstabell, vedlegg 3 miljømål, vedlegg 4 kontaktpersoner) 40
Kystverket (vedlegg, vedlegg) 42, 43 
NVE 54
Direktoratet for mineralforvaltning
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (vedlegg 1, vedlegg 2) 71 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelinga 76
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruk og bygdeutvikling 78 
Fiskeridirektoratet 95
 
Organisasjoner, næringsliv og privatpersoner 
Per Frost 20 
NTNU Vitenskapsmuseet 21 
Energi Norge 29 
Zero 36 
Norsk Rederiforbund
Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag 44 
Stjørdal Jeger- og Fiskeforening, Stjørdalsvassdragets elveeierlag, AS Meråker Brug, Stjørdalsvassdragets klekkeri 46 
Norske Lakseelver og Norges Bondelag 47 
NIVA 48 
LO distrikskontor
Statkraft 51 
NTE 55 
FHL Midtnorsk Havbrukslag 56 
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar 58 
Naturvernforbundet i Orklaregionen 60 
NHO 61 
Norges Fiskarlag 62 
NHO Trøndelag 67 
Forum for natur og friluftsliv, Sør-Trøndelag 68 
TrønderEnergi 77
Norsk Vann 83 
Fosen Naturvernforening 88
Publisert: 17. desember 2014 Sist oppdatert: 17. desember 2014