gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsutkast til forvaltningsplan 2016-2021

Høringsutkastet til regional vannforvaltningsplan for 2016-2021 var på høring fram til 31.12.14. Vannregionmyndigheten er i ferd med å bearbeide høringsinnspillene og planen. Forvaltningsplanen med tiltaksporgram skal vedtas i fylkestingene innen 01.07.15, før forvaltningsplanen går videre til vedtak ved kongelig resolusjon.

 

Alle plandokumenter for 2016-2021 ligger nå i boksen under. 

 

NB! Vedleggene til tiltaksprogrammet egner seg best i excelformat. Den nye vannportalen mangler foreløpig funksjonalitet for å legge ut exceldokumenter. Se den gamle vannportalen www2.vannportalen.no dersom du ønsker tilgang til disse.