gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksoversikt

I regnearkene nedenfor finnes alle forekomster med registrerte tiltak fram til 2021 i vannregion Trøndelag.

Data stammer fra tiltaksanalysene som ble innlevert av sektormyndighetene i 2013. Vannregionmyndigheten har overført denne informasjonen til tiltaksmodulen i www.vann-nett.no/saksbehandler. Tabellene nedenfor viser registrerte tiltak for hver vanntype i alle vannområdene.

Veiledning:

Hvert vannområde har egen fane i tabellene. Vannforekomst finnes med ID eller forekomstnavn. Risikovurdering og påvirkninger framgår. Videre finnes tiltak med ID og navn. Status, virkemiddel og sektormyndighet framgår, men bør følges opp og revurderes av vannområdeutvalgene.

Kystvannsforekomster i vannregion Trøndelag med tiltak.

Grunnvannsforekomster i vannregion Trøndelag med tiltak.

Elvevannsforekomster i vannregion Trøndelag med tiltak.

Innsjøvannforekomster i vannregion Trøndelag med tiltak.

Publisert: 18. april 2016 Sist oppdatert: 18. april 2016