gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Trøndelag var på høring fra 01.07.12-31.12.12, og ble endelig godkjent av vannregionutvalget 07.02.14. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er et viktig grunnlagsdokument for regional vannforvaltningsplan. Les dokumentet her.

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål peker på viktige tema som er relevante for vannmiljøet i Trøndelag. Følgende temaer framheves i særlig grad (ikke i rangert rekkefølge):

 • Utslipp fra spredte avløpsanlegg
 • Landbrukspåvirkning
 • Tap fra kommunalt avløp
 • Urbanisering
 • Vannkraft
 • Gruveforurensning
 • Vindkraft
 • Klimaendringer
 • Rømt oppdrettsfisk og lakselus
 • Gyrodactylus salaris
 • Vei- og jernbaneanlegg
 • Skipsfart
 • Havner
 • Langtransportert forurensning
 • Fremmede arter
Publisert: 24. mars 2015 Sist oppdatert: 24. mars 2015