gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering

Malvik kommune har felles sekretariat for Gaula og Nea-Nidelva vannområder, og har ansatt en koordinator i 100 % stilling (oppstart februar 2018)

Vannområdet ledes av et vannområdeutvalg med politiske representanter fra hver kommune. Trondheim kommune har oppnevnt administrative representanter. Oversikt over representantene i VOU  finner du i tabellen under. Vannområdeutvalgets leder er Svein Hovin, med Åge Bergan som vara.

Kommune Representanter
Holtålen kommune

Åge Bergan, Stein Harry Angen (vara)

Midtre Gauldal kommune

Svein Fløttum, Torstein Rognes (vara)

Melhus kommune

Svein Hovin, Eirik Engan (vara)

Skaun kommune

Øystein Wiggen, Ove Sem (vara)

Trondheim kommune

Anne-Kristine Misund, Marianne Langedal (vara)

Publisert: 06. september 2017 Sist oppdatert: 19. desember 2017