gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om grensevassdragene Ångermanälven og Indalsälven

Vannregion Trøndelag er internasjonal i og med at deler av vannregionen ligger i Sverige med avrenning mot Norge, mens andre deler har avrenning østover til Bottenhavets vattendistrikt.

Vannområdene Ångermanälven og Indalsälven på norsk side av riksgrensen administreres av vannregionmyndigheten i Trøndelag sammen med Namsen vannområde og deltakelse fra berørte kommuner og etater.

 

Forvaltningsplanen for de norske delene av grensevassdraga kan leses her

 

Kontaktperson

Bendik Eithun Halgunset

Rådgiver
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson

Lars Arnesen

Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling
Grong kommune