gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om grensevassdragene Ångermanälven og Indalsälven

Vannregion Trøndelag er internasjonal i og med at deler av vannregionen ligger i Sverige med avrenning mot Norge, mens andre deler har avrenning østover til Bottenhavets vattendistrikt.

Vannområdene Ångermanälven og Indalsälven på norsk side av riksgrensen administreres av vannregionmyndigheten i Trøndelag sammen med Namsen vannområde og deltakelse fra berørte kommuner og etater.

 

Forvaltningsplanen for de norske delene av grensevassdraga kan leses her

 

Kontaktperson

Bendik Eithun Halgunset

Rådgiver
Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson

Lars Arnesen

Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling
Grong kommune