gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområdeutvalget er konstituert

Vannområdeutvalget for Gaula vannområde ble konstituert på møte 20.09.2017. Svein Hovin ble valgt til leder av vannområdeutvalget. Innkalling, referat og presentasjon fra møtet kan leses i boksen under.