gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Botn i Rissa - fra 1980 til i dag

På 1980-tallet var Botn i Rissa preget av forurensning, oksygensvinn og vond lukt. Etter flere år med miljøtiltak er tilstanden kraftig forbedret, men det er fortsatt en veg å gå. 

Botn er en terskelfjord med svært lav vannutskiftning. Botn er dermed sensitiv for avrenning av næringssalter fra omkringliggende jordbrukslandskap og utslipp fra avløpsanlegg. I løpet av en tretti års periode fra 1960 og fram til 1990 ble Botns naturtilstand kraftig forverret. Fra å være en nogenlunde fiskerik fjord ble næringstilgangen for stor i forhold til hva Botn tålte. Resultatet ble dårlig strandhygiene, vond lukt, lite fisk både i Botn og vassdraga rundt og råttent vann under 8-9 meters dyp.

I 1992 ble det installert et bobleanlegg som blåser inn luft i de oksygenfattige vannlagene. I løpet av 90-tallet ble det også gjennomført miljøtiltak i jordbruket. Tilstanden i Botn er nå forbedret, men det er fortsatt oksygenfattige forhold ved bunnen.

I løpet av åra har Rissa kommune overvåket tilstanden i Botn ved å måle oksygen, nitrogen og fosfor. I 2016 ble de historiske dataene oppsummert i et notat som kan lastes ned nederst på denne siden. I 2016 og 2017 skal vannområdet gjennomføre grundigere miljøundersøkelser i henhold til vannforskriftens veiledere. Det vil gi sikrere kunnskap om dagens miljøtilstand i Botn.

Publisert: 16. januar 2017 Sist oppdatert: 16. januar 2017