gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Grunneiermøte om Balsnesvassdraget på Ørland

Ørland kommune og Ørland våtmarkssenter arrangerte et åpent møte om fisketiltak i Balsnesvassdraget den 30. november. Oppmøtet og engasjementet var på topp.

 

Formålet med møtet var å diskutere hvilke tiltak som bør gjennomføres i elva. Balsneselva og Dalabekken er negativt påvirket av både forurensning og kanalisering, men har stort potensial til å bli en god sjøørretbekk. Viktige tiltak som ble trukket fram var bl.a:

- lage kulper og legge ut gytegrus

- tilrettelegging for fisk i Stamselva ved Rusasetvatnet

- Kulverten under Mølla er et fiskevandringshinder. Tilrettelegge for fiskevandring her

- tiltak mot fourensning fra avløp

- la det vokse fram mere kantvegetasjon langs elva

- hindre rundballagring langs elva

- rydde opp søppel langs elva

Innspillene staker ut veien videre for arbeidsgruppa for prosjektet, og gir prioriteringer når pengesøknader for 2017 skal skrives.

Med på møtet var også biolog Morten Bergan, som har god kjennskap til vassdraget og har gjennomført flere runder med miljøundersøkelser, se rapport her. Arne Jørgen Kjøsnes fra NVE, som har fulgt arbeidet med Rusasetprosjektet, var også med.

Ørland Våtmarkssenter har en aktiv facebookside med informasjon og oppdateringer om både Rusasetprosjektet og Balsnesprosjektet.

Publisert: 01. desember 2016 Sist oppdatert: 01. desember 2016