gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

”Hvem bor i elva di?” – Lærerkurs i Åfjord

På forespørsel fra prosjektleder i vannområdet Nordre Fosen arrangerte SNO, KLV og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag et kurs for lærere som ønsker å ta i bruk elva som ”klasserom”. Målet var å inspirere lærere til å gjennomføre feltdager ved skolens nærbekk med utgangspunkt i elvevheftet ”Hvem bor i elva di?”. Kurset gikk av stabelen 16. juni ved Stordalsvatnet i Åfjord kommune.De 10 lærerne som deltok fikk innblikk i hvordan naturveilederne i SNO jobber og fikk gode tips til lærerike oppgaver og aktiviteter som egner seg på en ”utedag” ved elva. Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat og kursdeltagerne fikk blant annet lære å se forskjell på lakseyngel og ørretyngel. En tur til elva blir ekstra spennende dersom elevene får mulighet til å studere fisk nærmere. De av kursdeltagerne som ønsket det ble derfor sertifisert for selv å kunne ta i bruk el-fiskeapparat. Videre ble bunndyr fanget, studert og bestemt. Elvemusling sto også på programmet. Villaksens status og dens utfordringer ble presentert og i rollespill fikk lærerne prøve seg som debattanter i temaet ”Oppdrettslaks og villaks – sameksistens eller må vi velge?”. Vi takker for entusiastisk deltagelse og håper dette kurset resulterer i flere elevbesøk ved elvebredden! En takk også til grunneier Torstein Staven som velvillig stilte opp med guiding, lavvoplass og tilgang til elv og båt.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 02. desember 2014