gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Havnivåstigning og tap av habitater

Masterstudent Alexia Cornic har skrevet en oppgave om havnivåstigning i Ørland og Åfjord kommuner. Havnivåstigning vil påvirke viktige våtmarksområder som ramsar-områdene på Ørland betydelig.

Masterstudiet ble gjennomført hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Oppgaven er skrevet i forbindelse med et prosjekt om klimatilapsning i natuforvaltningen, som vannområdet deltar i. Målet med klimatilpasningsprosjektet er å  lage en veileder for hvordan kommunene kan bruke plan- og bygningsloven til å ivareta viktige naturverdier i et klimapespektiv. Vannområdet skal, sammen med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, se på klimatilpasning i vannforvalningen.

En populærvitenskapelig kortversjon av masteravhandlingen kan leses her.

Publisert: 27. november 2017 Sist oppdatert: 27. november 2017