gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Undersøkelse av begroingsalger i 40 bekker på Fosen

I høst har Therese Fosholt Moe fra NIVA undersøkt begroingsalger i om lag 40 elver og bekker i Nordre Fosen vannområde. Kommunene har samlet inn vannkjemiske prøver på de samme stasjonene. Målet med undersøkelsene er å få en oversikt over eutrofieringstilstanden i bekkene og elvene.

Rapporten fra NIVA ventes på nyåret. Resultatene blir et viktig grunnlag for å planlegge miljøtiltak i kommunene. De utvalgte bekkene er trolig påvirket av forurensning fra både avløp og landbruk. Undersøkelsene er direkte knyttet opp mot "prosjekt spredte avløp", der vannområdet er i ferd med å skrive en egen tiltaksplan for spredte avløp.

Dette kartet viser de ulike stasjonene. Stordalselva med sidebekker, Steinsdalselva med sidebekker, Prestelva og Hofstadelva i Roan, Balsnesvassdraget i Ørland og Botngårdselva i Bjugn er blant vassdragene som har blitt undersøkt. I tillegg har mange småbekker blitt undersøkt.

Publisert: 02. desember 2016 Sist oppdatert: 02. desember 2016