gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområdet Nordre Fosen

Vannområdet Nordre Fosen ligger på nordsiden av Trondheimsfjorden og består av kommunene Indre Fosen, Åfjord, Ørland, Bjugn, Osen, Roan samt deler av Inderøy og Verran kommuner.

Kråkøysundet Fotograf: Aud Sylvi Tellesbø

Det har vært godt og vel 8 år med drift i vannområdet siden oppstartsmøtet 29. september 2010.

Hovedfokuset til nå har vært konsentrert omkring kunnskapsoppbygging (vannovervåkning) samt restaurering av vannforekomster som av ulike grunner ikke har nådd målsetningene om god kjemisk og økologisk tilstand.

Det er ønskelig å også inkludere mer forebyggende aktivitet fremover da vannforekomstene våres fortsatt utsettes for flere ødeleggelser enn vi rekker å reparere.

Med henblikk på blant annet tilførsler av kjemikalier er det faktisk nå husholdningene - spesielt det vi bruker på badet og på kjøkkenet - som er den største bidragsyteren til kjemiske forurensninger i Norge i dag.

Ellers er de tre største bidragsyterne til redusert vannkvalitet på Nordre Fosen avrenning fra landbruk, spredt bebyggelse og fysiske inngrep/vannkraftreguleringer.

Organisering

Hvordan jobber vi for å nå de overordnede målsetningene om god økologisk tilstand?

De fleste av oss er nok av den oppfatningen at vann i Norge er bra, men i realiteten er 40 % av alle Norges vannforekomster allerede i faresonen for å ikke nå god tilstand innen 31.12.2021. Uten et "felles løft" og en økt bevissthet om hvordan vi ivaretar vannet, grunnlaget for vår eksistens, er sannsynligheten svært stor for en ytterligere forringelse av denne situasjonen. Vi trenger derfor løfte i lag. Hvordan gjør vi det?

Til nå har kanskje mesteparten av vannarbeidet bestått av en "håndfull personer", men fremover er det behov for at alle integrerer vannhensyn i sin daglige bruk.

For øyeblikket er arbeidet med vannet i Nordre Fosen Vannområde organisert med en politisk styringsgruppe med representanter fra hver av kommunene samt en prosjektgruppe med representanter fra kommunenes administrasjon. Prosjektleder binder de to gruppene sammen og er ansatt i Indre Fosen kommune, som er sekretariat for vannområdet.

Vi har i tillegg en velfungerende gruppe på spredt avløp og håper få med oss landbruket til å se på avrenningen fra sin virksomhet i løpet av våren. Da gjenstår det en gruppe på vannkraft/fysiske endringer for å imøtekomme vannområdets 3 største "bidragsytere" til redusert vannkvalitet. Men, skoler, næringsliv forøvrig, husholdninger m.m. er også viktige aktører for at vi skal "komme i mål" med vannarbeidet.

Et viktig prinsipp er at alle som vil skal få mulighet til å delta. Vannområdet har derfor en referansegruppe med representanter fra foreninger, lag og bedrifter.

I løpet av driftstiden til vannområdet har %-andelen av "dårlige vannforekomster" gått noe ned og vi ligger nå under landsgjennomsnittet med ca 30 % som for øyeblikket ikke når god økologisk tilstand innen utgangen av 2021.

Publisert: 02. desember 2014 Sist oppdatert: 02. desember 2014