gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområdet Nordre Fosen

Vannområdet er organisert med en politisk styringsgruppe med representanter fra hver kommune og en prosjektgruppe med representanter fra kommunenes administrasjon. Prosjektleder er ansatt i Rissa kommune, som har sekretariatet for vannområdet.

Et viktig prinsipp er at alle som vil skal få mulighet til å delta. Vannområdet har derfor en referansegruppe med representanter fra foreninger, lag og bedrifter.


Nærmere 50 % av vannforekomstene i vannområdet er satt ned risiko for ikke å nå god økologisk tilstand innen 2021 (per desember 2014). Avrenning fra jordbruksarealer og private avløpsanlegg er de viktigste kildene til forurensning i vannområdet. Mange vannforekomster påvirkes negativt av vannkraftregulering og vegkulverter som hindrer fiskevandring.

Publisert: 02. desember 2014 Sist oppdatert: 02. desember 2014