gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Bibliotek

I tabellen vil relevante plandokumenter, årsrapporter, rapporter og faktaark legges ut fortløpende.

Plandokumenter
Aktivitetsplan 2017
Tiltaksanalyse
Tiltaksanalyse - vedlegg
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
 

Årsrapporter

Årsrapport 2016
Halvårsrapport august 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
 
Overvåkningsrapporter
2017: Undersøkelser av fisk og bunndyr i Leksvik i 2017 - NINA
2018: Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017. Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret - NINA
2017: Redegjørselse for miljøtilstanden i Grandfjæra ved Ørland flystasjon - NIVA
2017: Roan kommune Miljøteknisk sedimentundersøkelse - Rambøll
2017: Undersøkelse av begroingsalger iht. vannforskriftens veiledere. Nordre Fosen vannområde 2016 - NIVA
2017: Resultater fra undersøkelse av vannkvalitet i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016, og sammenstilling med undersøkelser av begroingsalger - NIVA
2017: Nordre Fosen vannområde - marine undersøkelser i utvalgte vannforekomster 2014-16 - NIVA
2016: Vannøkologiske undersøkelser i Botngårdsvassdraget og utløp-/tilløpsbekker til Eidsvatnet, Bjugn kommune, i 2015 - NINA
2016: Notat Foreløpige resultater fra ungfiskeundersøkelser i tiltaksområdet i Skauga 2016 - NINA
2016: Avlastningsbehov og kilderegnskap for Eidsvatnet - NIBIO
2016: Undersøkelser i Eidsvatnet 2015 - Sweco
2016: Bekker til Stordalsvassdraget, Åfjord - Vannkvalitet, bunndyr og unfisk i 2015 - NINA

2016: Prestelva, Roan kommune - Problemkartlegging, tiltaksovervåking og klassifisering av økologisk tilstand i 2015, med forslag til tiltak - NINA

2016: Sidevassdrag til Skauga, Rissa - Vannøkologiske undersøkelser i utvalgte sidebekker til Skauga i 2015. Problemkartlegging og tilnærming til vannforskriften - NINA

2016: Vannøkologisk problemkartlegging i Steinsdalselva i 2015 - NINA
 2015: Vannøkologiske undersøkelser i Prestelva og Botn-området, Rissa kommune, 2014-2015 - NINA 
2015. Notat Foreløpige resultater fra ungfiskeundersøkelser i tiltaksområdet i Skauga 2015 - NINA
2015: Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2014 - NINA
2014: Vannøkologiske undersøkelser i vannforekomster i Nordre Fosen Vannområde - NIVA
2014: Vannøkologiske undersøkelser i vannforekomster på Ørlandet - NIVA
2014: Notat Foreløpige resultater fra ungfiskundersøkelser i tiltaksområdet i Skauga 2014 - NINA
2012: Planlagte habitattiltak i Skauga: Forundersøkelse av habitattiltak og ungfisk - NINA
2012: Prøvekrepsing i Tørstadvatnet og Vålvatnet i Rissa kommune - Naturfaglige konsulenttjenester
2012: Vannøkologiske undersøkelser i Sør-Trøndelag 2011 - Sweco
2011: Gytefiskregistrering i Skauga 2011, TOFA
2008: Bonitering av fysiske forhold i Skauga i Rissa kommune 2007, Berger FeltBio
1974: Virkninger på fiskebestand og næringsdyr av regulering og utrasing i Storvatnet i Rissa og Leksvik kommuner - Vitenskapsmuseet
Brosjyrer og faktaark
Brosjyre om miljøvennlig landbruk
Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 02. desember 2014