gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Publikasjoner

I tabellen vil relevante plandokumenter, årsrapporter, rapporter og faktaark legges ut fortløpende.

Plandokumenter
Aktivitetsplan 2017
Tiltaksanalyse
Tiltaksanalyse - vedlegg
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
 

Årsrapporter

Årsrapport 2016
Halvårsrapport august 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
 
Overvåkningsrapporter
2017: Undersøkelse av begroingsalger iht. vannforskriftens veiledere. Nordre Fosen vannområde 2016 - NIVA
2017: Resultater fra undersøkelse av vannkvalitet i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016, og sammenstilling med undersøkelser av begroingsalger
2016: Vannøkologiske undersøkelser i Botngårdsvassdraget og utløp-/tilløpsbekker til Eidsvatnet, Bjugn kommune, i 2015 - NINA
2016: Avlastningsbehov og kilderegnskap for Eidsvatnet - NIBIO
2016: Undersøkelser i Eidsvatnet 2015 - Sweco
2016: Bekker til Stordalsvassdraget, Åfjord - Vannkvalitet, bunndyr og unfisk i 2015 - NINA

2016: Prestelva, Roan kommune - Problemkartlegging, tiltaksovervåking og klassifisering av økologisk tilstand i 2015, med forslag til tiltak - NINA

2016: Sidevassdrag til Skauga, Rissa - Vannøkologiske undersøkelser i utvalgte sidebekker til Skauga i 2015. Problemkartlegging og tilnærming til vannforskriften - NINA

2016: Vannøkologisk problemkartlegging i Steinsdalselva i 2015 - NINA
 2015: Vannøkologiske undersøkelser i Prestelva og Botn-området, Rissa kommune, 2014-2015 - NINA 
2015: Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2014 - NINA
2014: Vannøkologiske undersøkelser i vannforekomster i Nordre Fosen Vannområde - NIVA
2014: Vannøkologiske undersøkelser i vannforekomster på Ørlandet - NIVA
2012: Prøvekrepsing i Tørstadvatnet og Vålvatnet i Rissa kommune - Naturfaglige konsulenttjenester
 
Brosjyrer og faktaark
Brosjyre om miljøvennlig landbruk
Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 02. desember 2014