gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Gjedde i Sika

Vannområde Orkla ønsker å rette fokus mot  den innførte og uønskede arten gjedde (Esoc lucius) i Sika-vassdraget. 

Gjedda ble trolig satt ut en gang mellom 2005 og 2007, dette er regelrett miljøkriminalitet. Før gjedde ble oppdaget i 2009, var Sika og de tilsuttende tjernene rike med ørret. I dag er ørretbestanden blitt tilnærmet fraværende. Dette truer den rødlistede arten elvemusling (Margaritifera margaritifera) som lever i bekkesystemene fra Gjøsjøen, og ned til Sika. Elvemusling er klassifisert som sårbar (VU) på norsk rødliste av høsten 2015, og på den internasjonale rødlista til IUCN står den som sterkt truet (EN). I Norge har vi 1/3 av de gjenværende lokalitetene i Europa, og over 50% av antall muslinger. Vi har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på elvemuslingen. Likevel har elvemuslingen forsvunnet fra ¼ av de norske lokalitetene. Derfor er selv en mindre bestand på 4-5000 individer ved Gjøvassbekken viktig å ta vare på.

Elvemuslingen er helt avhengig av ørret eller laks for å gjennomføre livssyklussen sin. Om høsten slipper hunn-muslingene ut millioner av glochidielarver som følger bekken nedover. Når slike skyer med muslinglarver dukker opp i bekken, oppsøker ørreten disse og spiser larvene. Dødligheten til larvene er stor på dette stadiet, men likevel overlever noen av larvene og fester seg på gjellene til ørreten. Her lever de over vintern, til de slipper seg ned i bekkebunnen i juni/juli. Nede i grusen lever muslingene flere år før de graver seg opp og blir synlige på elvebunnen. Som voksne individer lever elvemuslingene av å filtere vannet i bekken. En enkelt voksen elvemusling kan filtere 50 liter vann i døgnet. Vassdrag med elvemusling har derfor et eget «renseanlegg» som bidrar til å øke vannkvaliteten.

 

Elvemuslingen kan bli over 200 år gammel, men blir ikke kjønnsmoden før den er 12-15 år. Reproduksjonen går derfor seint i forhold til andre arter, og dødeligheten er særlig høy før larvene fester seg på gjellene, og etter de slipper gjellene. Fra larvene slipper gjellene dør opptil 95 % de neste 5-8 årene etter de forlater vertsfisken. Det er derfor svært viktig å ta hensyn til arten og sikre gode levekår. Siden arten har så langt livsløp er det vanskelig å se efektene av negative påvirkninger. Ofte kan «forgubbing» av bestander forekomme. En bestand kan se frisk og god ut, men formeringen svikter og det kommer ingen nye individer.

Derfor er tiltak og bekjempelse av gjedde i Sika-vassdraget for å reetablere bestanden av ørret svært viktig. Dette vil være et prosjekt som vannområdet vil være en drivkraft bak i tett samarbeid med Orkla JFF, og noe som kan oppnås på flere måter: 

  • En fiskekonkurranse vil rette søkelyset og gi saken stor oppmerksomhet, i tillegg til at bestanden av gjedde vil bli fortynnet.
  • Orkdal Energi vil senke vannstanden i Sika til et minimum i forbindelse med rehabiliteringen av bru/kulvert over Sika  ved Kvålsjårvegen. Dette vil øke konsentrasjonen av fisk i vannet, og garninnsts er ønskelig.
  • Harpunfiske etter gjedde vil by på spennende undervannsopplevelser og matauk på mindre individer. Metoden vil kunne ta ut fsk med stor presisjon. Dersom dette blir utbredt vil det være et godt tiltak for frivillige.
Publisert: 18. mai 2016 Sist oppdatert: 18. mai 2016