gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kartlegging av elvemusling

Det ble i løpet av mai og juni gjennomført en kartlegging etter elvemusling i Vannområde Orkla. Dette har resultert i en ny lokalitet og større utbredelse av kjente områder!

8 bekker og elver i Orkdal og Agdenes ble saumfart for elvemusling med midler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Dette resulterte i at en helt ny lokalitet ble funnet oppstrøms Sika langs gamle E39, i tillegg til at populasjonen i Mjovassbekken var langt større enn tidligere kartlagt. Det viste seg at Mjovassbekken innehar den høyeste tettheten av elvemusling i vasdraget oppstrøms Sika, men på svært begrensede utbredelsesområder.

Elvemusling i Mjovassbekken

For å lese rapporten kan du klikke HER eller gå til siden over rapporter som er gjennomført i Vannområde Orkla.

Publisert: 12. oktober 2016 Sist oppdatert: 12. oktober 2016