gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Gummigranulat fra kunstgressbaner

Prosjektet med kartlegging av gummigranulat fra kunstgressbaner i vannområdene Orkla, Gaula og Søndre Fosen er nå ferdig.

Forsidefoto Fotograf: Rambøll

Det er anslått at kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast i naturen i Norge. Dette har vi i vannområdene lengst sør i Trøndelag forsøkt å finne ut mer av!

Nå i 2019 har Rambøll undersøkt om det skjer en spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner til vassdrag i nærheten, og om rutiner ved banene påvirker dette. Det var også et mål å fastslå om spredning av gummigranulat påvirker den økologiske og kjemiske tilstanden i nærliggende vannforekomster.

Svært lite gummigranulat ble gjennfunnet, og det er derfor lite sannsynlig at dette påvirker tilstanden i vannforekomstene. Mye granulat kommer nok på avveie gjennom snømåking og klær, og blir da spredd over et stort område som gjør det vanskelig å finne igjen. Det anbefales derfor å ha fokus på rutiner for vedlikehold av banene og fjerning av granulat fra klær og utstyr. Spredning av gummigranulat som over tid brytes ned til mikorplast vil trolig ha negative effekter, selv om dette studiet viste at mindre trolig havner i nærliggende vassdrag enn det en har fryktet.

Høsten 2018 ble 14 kunstgressbaner i vannområdene kartlagt av studenter ved NTNU. Den rapporten kan du lese her.

Publisert: 19. november 2019 Sist oppdatert: 19. november 2019