gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rapporter

I tabellen under finner du rapporter fra undersøkelser og andre aktiviteter i Vannområde Orkla.

Rapport

Publisert av Årstall
Vannannkjemisk og økologisk tilstand i sidevassdrag til Orkla NIVA: M.A.Bergan  2011
Vannøkologiske undersøkelser i utvalgte vannforekomster i Vannområde Orkla 2011 NIVA: Bergan og Steen  2012
Vannøkologiske undersøkelser  i Vannområde Orkla 2012 NIVA: Bergan og Steen  2013
Miljøundersøkelser av tre bekker i Meldal og Rennebu 2013 SWECO  2013
Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla 2016 NINA: Bergan og Aanes  2017
Klimatilpasning i landbruket (seminarhefte) NIBIO  2017
Kartlegging av elvemusling i Vannområde Orkla 2016 Vannområde Orkla  2016
Elfiske i utvalgte sjøørretbekker i Vannområde Orkla Vannområde Orkla  2016
Status og tiltaksplan for kroksjøer i Orkla Meldal og Orkdal kommuner  2016
Problemkartlegging i vassdrag med elvemusling FAUN 2017
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla - Årsrapport 2017 NINA: Solem et al.  2018
Elvemusling i Sikavassdraget - en kunnskapssammenstilling Multiconsult: T. Ruud  2018
Biologisk overvåking av elver og bekker i Vannområde Orkla 2018 FAUN: Våge og Stabell  2018
Kartlegging av utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner Einvik og Haugen  2018
Næringsrik avrenning til anadrome sidevassdrag i Orkla Multiconsult: T. Ruud 2018
Søk etter elvemusling ved bruk av Miljø-DNA i Vannområde Orkla NINA: Pettersen og Ruud  2019

Restaurering og habitattiltak i utvalgte sjøørretbekker i Vannområde Orkla 2016-2018

Vannområde Orkla 2019

Tiltaksrettet kartlegging av sjøaurevassdrag i Orkla - prosjektnotat for aktivitet 2018

NINA: Solem et al. 2019

Statusrapport for Vannområde Orkla 2015-2018

Vannområde Orkla 2019

Økologisk tilstand i bekker i Vannområde Orkla - bunndyr og vannkvalitetsundersøkelser 2018

NINA: Terje Bongard 2019
Publisert: 25. januar 2019 Sist oppdatert: 25. januar 2019