gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Inngrep i vassdrag på Hitra gir mindre laksefisk

Fylkesmannen har undersøkt vassdrag på Hitra og har konstatert at menneskelig inngrep har stengt fisk ute fra flere vassdrag. Gyte og oppvekstområder er betydelig redusert. En er inne i en svært negativ utvikling for fiskebestandene på Hitra. Dette er sentrale vesentlige spørsmål som nå er på høring.

NIVA har på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kartlagt vandringshinder i 27 vassdrag. Se rapporten her.

Ta ellers kontakt med fiskeforvalter Kari Tønset Guttvik hos FMST.

Publisert: 22. august 2012 Sist oppdatert: 04. mars 2016