gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kartlegging av elvemusling

Kartlegging av elvemusling ble foretatt i 11 mindre vassdrag i Hitra og Snillfjord i 2011.

Det ble funnet elvemusling i alle forekomstene, men tilstanden for bestandene beskrives som dårlig. Særlig er svikt i rekruttering årsak til dette, noe som fører til mange gamle individer i populasjonene.

Alle forekomstene er berørte av menneskelige inngrep, og dette er vurdert å ha noe begrensende virkning på utbredelsen.

Sweco Norge AS utarbeidet rapporten på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Rapporten finner du her.

Publisert: 02. november 2011 Sist oppdatert: 04. mars 2016