gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområdeutvalget er konstituert

I løpet av 2016 vedtok Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya en prosjektplan for Søndre Fosen vannområde, og vannområdeutvalget ble konstituert.

Vannområdeutvalget (VOU) for Søndre Fosen vannområde ble konstituert på møte i Snillfjord den 14.04.16. På nytt møte den 22.06.16 ble Bernt Olaf Aune fra Snillfjord valgt til leder, mens Dag Willmann fra Hitra ble valgt til nestleder. Tabellen under gir oversikt over representantene i VOU.

Kommune

Representant

Vara

Agdenes

Terje Førland

Magni Skårholt Løseth

Frøya

Gunn Heidi Hallaren

Geir Meland

Hemne

Ola Erik Røttereng

Jon Stølen

Hitra

Dag Willmann, nestleder VO

Arnt Julius Breivoll

Snillfjord

Bernt Olaf Aune, leder VOU

John Lernes

 

Samme vår vedtok samtlige av kommunestyrene å bidra økonomisk til vannområdet, for å kunne ansette en vannområdekoordinator. Prosjektplan for 2016-2019 ble også vedtatt.

Prosjektplan for vannområdet, samt saksprotokoller fra kommuenstyremøtene, kan leses i boksen under.