gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Søndre Fosen vannområde

Søndre Fosen vannområde er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Frøya, Hitra, Agdenes, Snillfjord og Hemne, og omfatter også deler av Orkdal og Rindal. Arealet er på 6055 km2 og inkluderer havområdene Frøyhavet og Frohavet i nordlige og vestlige deler av vannområdet. 

Området preges av lavtliggende og åpent landskap på øyene i vest, med mye berg i granitt, gneis og magmatiske bergarter. Dette går over til et ås- og fjellandskap i Snillfjord, Hemne og Agdenes, med de samme dominerende bergartene. Typisk er bratte fjell og mange fjordarmer, og et meget kupert terreng med skogkledde daler på fastlandssiden. Frøya er derimot lavtliggende og åpen, med store mengder små tjern og bekker, mens Hitra har mer vegetasjon, store myrområder og skog, og også mange mindre vann og vassdrag. Fjellene er relativt høye på fastlandssida (opptil 1000 meter i Hemne). Området har flere mindre vassdrag med anadrom fisk. Mye av Hemne kommune drenerer for øvrig til Møre- og Romsdal vannregion. Mindre områder som drenerer til vannområdet finnes i de tilgrensende kommunene. 

Havbruk og fiske er viktige virksomheter på øyene i området, og tilknyttet industri er av stor økonomisk betydning. De store øyene er lokalitet for den største konsentrasjonen av akvakulturvirksomhet i Norge. Jordbruk regnes som en binæring. På fastlandssida er jordbruk med husdyrhold den viktigste næringsveien, men Hemne har en del industri og nær tilknytning til gassraffineriene på Tjeldbergodden. Søa-vassdraget inngår i kraftproduksjon, og har ikke krav om minstevannføring. Undersøkelser har avdekket at fiskevandringshindre i tilknytning til veinettet er av betydning i vannområdet.

Vannområdeutvalget for Søndre Fosen er konstituert og prosjektleder/koordinator er ansatt. 

Publisert: 27. februar 2017 Sist oppdatert: 27. februar 2017