gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområdekoordinator på plass i Stjørdalsvassdraget

Marinbiolog og tidligere dykker i Sjøforsvaret får ansvaret.

Vann: Godt vann og godt miljø i lokale bekker er målet etter vannforskriften (Foto: Bjørn B. Skei)

Bjørn Borge Skei er første vannområdekoordinator for Stjørdalsvassdraget vannområde. Meråker og Stjørdal kommuner samarbeider med Trøndelag fylkeskommune om stillingen som er i gang fra januar 2018.

Vannområdekoordinatoren har vokst opp ved Trondheimsfjorden og lokale vassdrag på Ekne. Nå blir det togpendling fra Levanger til Meråker og Stjørdal der oppgaver venter i tilknytning til vannforskriften og regional vannforvaltningsplan med tiltaksplan for Trøndelag vannregion.

Stillingen vil styrke Meråker og Stjørdal kommuner i vannforvaltningsspørsmål innenfor ansvarsområdene miljø, landbruk, plan, byggesak, veg, vann og avløp m.m. Stillingen innebærer både lokal oppølging og samarbeid med andre sektormyndigheter.

Skei er utdannet marinbiolog og har en mastergrad i økotoksikologi fra Universitetet i Oslo. Nå kommer han fra Veterinærinstituttet og arbeid med nasjonal bekjempelse av G. salaris og bevaring og reetablering av villfiskbestander. Tidligere har han vært felthydrolog, og rådgiver i arbeidet med den nasjonale Vannmiljø-databasen.

Skei er også utdannet dykker i Sjøforsvaret ved Dykker- og froskemannskolen (DFS) i Bergen.

Publisert: 03. januar 2018 Sist oppdatert: 12. juni 2019