gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vurdering av økologisk tilstand i bekker og elver i Meråker og Stjørdal i 2018

Vannmiljø er undersøkt i 20 utvalgte bekker og elver i vannområdet.

Undersøker: Forsker Gaute Kjærstad fra NTNU Vitenskapsmuseet og vannområdekoordinator studerer vannmiljø i Vollselva (Foto: Kjell A. Aune)

I forbindelse med oppfølging av vannforskriften har NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Stjørdalsvassdraget vannområde vurdert økologisk tilstand i 20 utvalgte bekker og elver i Meråker og Stjørdal.

Vannlevende bunndyr er undersøkt. Vannprøver og fysiske inngrep er sammen med tidligere ungfiskundersøkelser også lagt til grunn i vurdering av økologisk tilstand. 

Av undersøkte bekker ble 11 vurdert til svært god, eller god økologisk tilstand og 9 vurdert til moderat, eller dårlig økologisk tilstand.

Det skal iverksettes miljøforbedrende tiltak i de bekkene der miljømålene ikke er tilfredsstilt. Det vil også vurderes forebyggende tiltak for å hindre forringelse i de bekkene som ble vurdert som tilfredsstillende etter miljømålene.

Les fullstendig rapport, her.

Publisert: 11. juni 2019 Sist oppdatert: 12. juni 2019