gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kontaktperson

Vannforekomster i risiko

Risikovurdering Ytre Namdal

65 av 258 vannforekomster i Ytre Namdal vannområde er i risiko eller mulig risiko for ikke å nå god miljøtilstand innen 2021 (per 11.12.14). Kilde: vann-nett.no